Stok Kontrol

STOK KONTROLÜ

Stok kontrolünün sağlayacağı faydalar: Etkili bir stok kontrolünün işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar şöyle sıralanmaktadır:

  • Tedarik ve malzeme kullanım yöntemlerinin etkinliğin artması ile pazardaki değişmelere uyum yeteneği artar.
  • Gereksiz malzemelerin stokta bekletilmesi önlenerek önemli oranda maliyet tasarrufu sağlanır.
  • Malzeme ve parça yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan üretim aksamaları önlenir.
  • Aşırı stoklar önlenir.
  • İşletmeye gelen malzemeler üzerindeki kontrol eksikliğinden ve iyi depolanamamasından dolayı kaynaklanan stok kaybı önlenir.
  • Etkin bir üretim planlama, ekonomik tedarik, başarılı bir maliyet muhasebesi ve mali raporlama sistemi için güvenilir bir temel oluşturacak bir stok dengesi elde edilir.

Stok kontrol sisteminin kurulması: İşletmelerde etkin bir stok kontrol sistemin kurulup sorunsuz çalışabilmesi için, uygulanması gerekli unsurlar şu şekilde özetlenebilir:

 

  • İşletmenin örgütsel yapısının içinde stok kontrolünün yerinin belirtilmesi,
  • Stokların sınıflandırılması ve tanınması için gerekli yöntemlerin geliştirilmesi,
  • Stok ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve planlanması, mali raporların hazırlanması, malzeme dağıtımının kontrol altında tutulması

stok Stok Kontrol