Mal Kabul

MAL KABUL SERVİSİ

perakende Mal Kabul

Mal kabul amacı Ana Depo ve Tali Depo personelinin ürün kabul, depolama ve sevk operasyonlarında uymaları gereken çalışma prensiplerini belirlemektir. Belirlenen bu prensiplere uyulması, operasyonu bütün aşamalarında başarıyla yürütebilmek için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kurallara uymayan tedarikçi firmalara herhangi bir taviz verilmemesi ve operasyonda prosedürümüzde tanımlanmayan herhangi bir alternatif yol/mekanizma kullanılmaması esastır.