Kalite Kontrol

KALİTE KONTROL AMACI ?

  • Kalite kontrolünün amacı, işletmede belirlenen kalite politikalarına uygun nitelikte mal ve hizmet üretiminin sağlanması için, bir bütün olarak işletme sistemi içerisinde kalitenin sürekli denetim altında tutulmasının sağlanmasıdır.
  • İşletmeler açısından kalite kontrolünün esas amacı, kalite tanımında ortaya konulmuştur.

  • Kalite kontrolü, tüketicilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmek, bunların ekonomik koşullarda ve uygun fiyatlarda üretilmesini sağlamaktır.
  • Üreticiler açısından kalite kontrolü yüksek kaliteli ürünün üretilmesine zemin hazırlayarak, üreticilerin iç ve dış pazardaki rekabet gücünü artırmaktır.
  • Tüketiciler açısından ise, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve gelir düzeylerine uygun mal  üreterek onların ekonomik refah düzeylerinin artmasına katkı yapmaktır.

KALİTE KONTROL FAYDALARI

–      Hurda, fire, atık oranının azaltılması,

–      Yeniden düzeltme işlemlerine gerek duyulmaması,

–      Üretimdeki duraklamaların önlenmesi,

–      Daha yüksek bir üretim hızına ulaşılması,

–      İşçilerin işlerini daha çok benimsemeleri,

–      dolaysız üretim giderlerinin azalması,

–      Müşteri istek ve beklentilerinin tam olarak karşılanması,

–      İadelerin azalması,

–      Satışların artması

–      Rekabet gücünün yükselmesi.