Eleman Seçme ve Yerleştirme

ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRME

Günümüzde insan, tüm kurum ve firmalara rekabet avantajı sunan en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Eleman seçme ve yerleştirme sistemi de, insan kaynağının verimli kullanılması sürecinin başlangıcıdır.

Bu modülün temel amacı, başvuru bilgilerinden işe alma aşamasına kadar otomasyonu tüm sürece yayarak insan kaynakları departmanında çalışan kişilerin zaman problemini çözmek, yöneticilerin işe alma sürecinde karar almalarını  kolaylaştırmak ve en önemlisi doğru işe doğru eleman almaktır. Eleman Seçme ve Yerleştirme modülü sayesinde çalışanların kendilerine en uygun pozisyonlarda çalışmaları sağlanarak hem motivasyonlarının artması, hem de işyerinin başarı grafiğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçimi

Amaç
Eleman seçiminde yanlış kararların yaratacağı imaj ve maliyet kaybını vurgulamak, eleman seçiminde yaratılacak katma değerin önemini vurgulamak, elemanın teknik yeterlilik dışında, ekibe uyumunun önemini tartışmak, minimum maliyetle kalifiye eleman seçimi konusunu işlemek.

 

eleman seçme ve yerleştirme Eleman Seçme ve Yerleştirme

eleman seçme ve yerleştirme